آیا به دنبال اطلاعات کامل در مورد گلوکز قابل هضم و موارد دیگر هستید؟ : تغذیه


اخیراً مشخص شده است که چندین غذای غیرقابل تحمل دارم که یکی از آنها شربت ذرت و ذرت است. به نظر می رسد که بسیاری از غذاهای فروخته شده حاوی برخی از مواد تشکیل دهنده ذرت است. مرتب کردن اطلاعات کمی دشوار است.

آیا کسی در موقعیت مشابه می تواند کمک کند؟ متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید