آیا آن را بررسی می کند که حاوی ویتامین ها و مواد معدنی است که ادعا می کند دارد ، و آیا این ویتامین ها و مواد معدنی همان چیزی است که در غذاهای معمولی سویا پیدا می کنید؟آیا بررسی می کند که حاوی ویتامین ها و مواد معدنی باشد و ادعا می کند که ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد جامد معمولی است؟

ارسال شده توسط / به / Curious-Instance5731
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید