آیا آفت کش ها واقعاً مضر هستند یا فقط یک تفاوت ترسناک هستند؟من شنیده ام که آفت کش ها فقط به مواد غذایی در سطح محدود نمی شوند ، بلکه به داخل نیز محدود می شوند ، اگر این درست است ، چقدر؟ آیا بیش از حد یا خیلی کم است که بر سلامتی شما تأثیر نمی گذارد؟

ارسال شده توسط / u / saminator1002
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید