آموزش نصب سیستم مسئله مک در ویندوز ۱۰


ویندوز ۱۰ خوب سیستم مسئله برتر همراه خود مشخصه های فوق العاده است. با این حال قابل انجام است بخواهید سیستم مسئله مک را همراه خود شبیه به لپ تاپی کدام ممکن است ویندوز روی آن نصب شده است بررسی کنید. قابل انجام است مورد نیاز باشد اجتناب کرده اند احساسی افزار Mac OS بیشترین استفاده را ببرید هر دو به توضیحات عکس اجتناب کرده اند Mac بیشترین استفاده را ببرید. برای گرفتن کامپیوتر لپ تاپ اپل هر دو {به دلیل} قیمت آن نیازی به صرف ارزش گزافی ندارید، با این حال می توانید به سادگی سیستم مسئله مک را روی سیستم شخصی نصب کنید. معنی اجرای macOS بر روی هر دستگاهی غیر اجتناب کرده اند مکینتاش اپل نامیده تبدیل می شود. نصب سیستم مسئله مک روی ویندوز همراه خود کمک ماشین دیجیتال، اگرچه قابل انجام است به سختی اشکال باشد، با این حال بیشتر اجتناب کرده اند صرف ارزش های بیش از حد، ساده برای ورود به سیستم مسئله مک است. در این متن نحوه نصب macOS روی ویندوز ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات آن را ارائه می دهیم آموزش می دهیم.

برای نصب macOS در ویندوز ۱۰ به چه فایل هایی خواستن داریم؟

اول، چون می خواهیم سیستم مسئله مک را اجتناب کرده اند طریق ماشین دیجیتال نصب کنیم، به یکی اجتناب کرده اند احساسی افزارهای ماشین دیجیتال یادآور خواستن داریم VirtualBox هر دو VMware دانلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب. در این متن همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ماشین دیجیتال macOS را روی ویندوز ۱۰ نصب می کنیم VirtualBox ما میدانیم. سپس باید مدل macOS را برای دانلود محدوده کنیم. اگر پردازنده سیستم خواهید کرد AMD این فینال مدل سیستم مسئله مک است، یعنی موهاویرا انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند مدل زودتر باشه سلام سیرا، بیشترین استفاده را ببرید.

سپس باید فایل تصویر پیش ایده را برای سیستم مسئله مک دانلود کنید. این فایل باید بسته به پردازنده سیستم، نوع احساسی افزار ماشین دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل سیستم مسئله Mac می خواست محدوده شود. این فایل ها چون آن است آموزش داده شده است شد در وب حال هستند. پس اجتناب کرده اند یافتن فایل مشخص شده، آن را دانلود کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حالت فشرده خارج کنید.

استفاده VirtualBox

پس اجتناب کرده اند انجام این سطوح، این سیستم انجام احتمالاً وجود خواهد داشت VirtualBox باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان ها جدید او محدوده می تدریجی. سپس سیستم مسئله مک آنقدر بنویسید به همان اندازه این سیستم پیش آگهی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنویسید Mac OS X گذاشتن. سپس در نیمه مدل، مدل macOS 10.13 High Sierra (فینال مدل حال) را محدوده کنید. پس اجتناب کرده اند انجام این سطوح باید میزان ورود اپلیکیشن ماشین دیجیتال به رم سیستم را خاص کنید.

هرچه رم اصولاً به راحتی در دسترس است باشد، کار کردن بهتری دارد. پس حداقل ۴ گیگابایت رم برای این سیستم تهیه کنید. سپس باید مقداری حافظه را محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این سیستم اختصاص دهید. {در این} مرحله، مشخص شوید کدام ممکن است حافظه سیستم باقی مانده را توجه داشته باشید. سپس باید خوب هارددیسک را برای ماشین دیجیتال اختصاص دهید. {در این} بخش امکان اجتناب کرده اند خوب فایل هارددیسک دیجیتال حال بیشترین استفاده را ببرید او محدوده می تدریجی. سپس آیکون پوشه جدا آن را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در فایل فشرده ای کدام ممکن است قبلا اجتناب کرده اند حالت فشرده خارج کرده بودیم دانلود کنید، فایل همراه خود پسوند VMDK امکان را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت تحمیل کردن معامله با.

نصب macOS در ویندوز ۱۰؛ تغییرات این سیستم ماشین دیجیتال

در گذشته اجتناب کرده اند آغاز نصب سیستم مسئله مک در ویندوز ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده کار، باید تغییرات احساسی افزار ماشین دیجیتال را تجزیه و تحلیل کنید. روی سیستم مسئله مک روی موردی کدام ممکن است تحمیل کردیم فشار راست کنید تغییرات باز کن. در برگه سیستم، در بخشی اجتناب کرده اند سفارش بوت برچسب درمورد به قابل انعطاف بردن. حتما کاهش ها روی امکان ICH9 خوب گردنبند.

سپس در شبیه به بخش سیستم تب شفا دهنده او محدوده می تدریجی. بیشتر است ۲ سی پی یو برای macOS اختصاص دهید به همان اندازه به سادگی اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی برای شما ممکن است پیش نیاید. حتما امکان ها را تجزیه و تحلیل کنید PAE / NX را پرانرژی کنید در مشخصه های بهبود یافته تجزیه و تحلیل شده است.

{در این} بخش نکته حاضر دهید امکان اول را محدوده کنید حافظه ویدیویی روی ۱۲۸ مگابایت ترتیب کنید. بعد اجتناب کرده اند اون بخش ذخیره سازی عبارت را باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل کنید اجتناب کرده اند کش درگاه/خروجی میزبان بیشترین استفاده را ببرید معامله با.

کد را به VirtualBox اجتناب کرده اند جو محتوای متنی بیشترین استفاده را ببرید

اگر این مرحله را دنبال نکنید، تمام سطوح نصب سیستم مسئله مک در ویندوز ۱۰ بی اثر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مسئله کار نخواهد کرد. {در این} مرحله باید احساسی افزار ماشین دیجیتال را وصله کنیم. برای این کار به بخش خواستن دارید جاده فرمان اجتناب کرده اند ویندوز بیشترین استفاده را ببرید.

{برای شروع}، این سیستم را آغاز کنید VirtualBox نزدیک. سپس برای باز کردن Command Propmtکلیدها برد + X همزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منوی باز شده فشار دهید او می دود او محدوده می تدریجی. در پنجره باز شده عبارت ضماد تایپ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد صفحه شوید جاده فرمان به روی خواهید کرد باز شود همراه خود ملاحظه به مسیر نصب این سیستم در صفحه باز شده اصل زیر را می نویسیم: سی دی “C:Program FilesOracleVirtualBox” (مسیر نصب پیش ایده در همین جا حاضر شده است). جاری باید کد زیر را به همین ترتیب {در این} نیمه وارد کنید. (شناسایی سیستم مسئله مک توسط نیمه تحمیل شده در ماشین دیجیتال نوشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شناسایی عکس برای آن محدوده کردید باید آن کدها را مطابق همراه خود آن وارد کنید)

VBoxManage.exe اصلاح vm “macos” –cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff

VBoxManage setextradata “macos” “VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct” “iMac11,3”

VBoxManage setextradata “macos” “VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion” “1.0”

VBoxManage setextradata “macos” “VBoxInternal / Devices / efi / 0 / Config / DmiBoardProduct” “Iloveapple”

VBoxManage setextradata “macos” “VBoxInternal / Devices / smc / 0 / Config / DeviceKey” “کار دردسرساز ما توسط ewordsguardedpleasedontsteal(c) AppleComputerInc”

VBoxManage setextradata “macos” “VBoxInternal / Devices / smc / 0 / Config / GetKeyFromRealSMC” 1

{در این} مرحله اگر همه کدها با بیرون خطا وارد شوند، جاده فرمان نزدیک.

مدل ماشین دیجیتال را روشن کنید موهاوی

برای این کار ابتدا وارد این سیستم شوید VirtualBox تغییر شدن. {در این} مرحله ۱ صفحه خاکستری حاضر داده تبدیل می شود. پایداری کنید به همان اندازه پنجره خوش آمدگویی باز شود. {در این} نیمه سیستم مسئله مک در ویندوز ۱۰ همراه خود موفقیت نصب شده است.

مشکلات ماوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه مهم پس اجتناب کرده اند نصب سیستم مسئله مک در ویندوز ۱۰

اگر پس اجتناب کرده اند نصب سیستم مسئله ماوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیبورد همراه خود اشکال مواجه از حداکثر، ماشین دیجیتال را به طور مناسب خاموش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته این سیستم افزودنی VirtualBox دانلود. پس اجتناب کرده اند دانلود، آن را نصب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد ماشین دیجیتال شوید تغییرات تغییر شدن. بخش یو اس بی باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده کنید کنترلر USB 3.0 (xHCI). روی OK فشار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید Mac OS را مجددا سازماندهی کنید. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است امکان نصب این تکنیک مسئله همراه خود سایر اپلیکیشن های ماشین دیجیتال موجود است. با این حال ما {در این} این سیستم آموزشی هستیم VirtualBox ما بودیم.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/