آخرین رژیم غذایی برای سلامت قلب؟ : تغذیه


مطمئناً بسیاری از مطالعات متناقض شامل این است … من خواندم که اصول کتوژنیک همراه با روزه داری می تواند برای کاهش وزن و افزایش سلامت قلب معجزه کند.

اما بعداً خواندم که راه وگان / سبزیجات راهی است. دیوانه است…

کدام شیوه زندگی باعث ترویج عروق سالم می شود و این کارها را دشوارتر می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید