فینال جشن نوروز در جغزنبیل برگزار شد


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

فینال جشن نوروز در جغزنبیل برگزار شد

سرپرست پایگاه‌های میراث جهانی جیغازنبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت طباح اجتناب کرده اند برپایی جشن نوروزی همراه خود محوریت کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث همراه خود حضور مسافران نوروزی خبر داد.

بر مقدمه بررسی ها گالن به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خوزستان، عاطفه رشنوی روز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود گفتن این خبر اظهار داشت: محوریت این جشن بر روی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی آنها همراه خود میراث زیبایی شناختی اجتناب کرده اند طریق مسابقه، قصه گویی بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی ها.”

جشن اواخر نوروز

وی همراه خود خاص اینکه بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت برای بازدید اجتناب کرده اند شهر تاریخی دوروانتاش به شوغازنبیل آمده اند، افزود: این شهر شوغازنبیل بود.

رهنوی همراه خود تاکید بر اهمیت درک کودکان اجتناب کرده اند میراث زیبایی شناختی، افزود: میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص ثروتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند قبلی به کف دست ما رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها باید آن را برای عصر های بلند مدت محافظت کنیم؛ به همین دلیل کشف کردن آن برای آیندگان فوق العاده ضروری است. میراث بشری به همان اندازه بتوانند رسالت شخصی را نیز {به درستی} انجام دهند؛ اجتناب کرده اند این رو در جستجوی اینجا است کدام ممکن است چنین این سیستم هایی همراه خود تفریحی خلاقانه، مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی، کودکان را همراه خود میراث زیبایی شناختی شناخته شده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آن را دغدغه شخصی قرار دهد.

وی اظهار داشت: این این سیستم همراه خود همکاری صفحه بحث پدیدآورندگان کودک خوزی اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در کل سال شاهد استقبال خوب و دنج اعضای صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های آنها در جغازنبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه هفتا طبع باشیم.

سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت تپه افزود: علاوه بر این جشن قبلی، چندین جشن تولید دیگری را به همان اندازه بالا نوروز اندیشه در مورد ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق دعوتنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه اینستاگرام به اطلاع عموم خواهد رسید، چغازنبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت تپه جهانی هستند. موقعیت یابی های میراثی.”

شوگازنبیل برای نوروز کنار هم قرار دادن تبدیل می شود

زیگورات چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیگورات چه عملکرد هایی دارد؟

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

کد خبر: ۲۶۵۰۴۸ ساعت خبر: ۲۳:۰۵

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/