فینال آمار کرونا در ملت؛ ۳۷ نفر تولید دیگری ساعت شب قبلی جان باختند


شنبه ۱۳ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۴:۴۵

57 بیمار مبتلا به کرونا شبانه رز گزدشته در بیمارستان محلات گیلان شیرینی شیند

تهران (پانا) – وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی وزارت بهداشت انواع کل قربانیان به کووید-۱۹ در ملت را به هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۱ نفر رساند.

به گزارش وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه درست در این لحظه (۱۴ فروردین ۱۴۰۱) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه معیارهای تشخیصی آخرین، خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۷ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت تعیین شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۲۶ نفر بستری شدند.

انواع کل قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۱ نفر رسید.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۳۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۷ نفر رسید.

نرخ فوت در یک روز واحد مبتلایان کووید ۱۹ در ۲۲ استان ملت صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گزارش شده است.

در استان های کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، خراسان جنوبی، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، لرستان، گلستان، قم، کردستان، یزد، ایلام، قزوین، سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان ۱۹ نفر فوت کردند.

استان های آذربایجان غربی، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، مازندران، همدان، گیلان، مرکزی، هرمزگان، بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران نیز فوت خوب فرد مبتلا اجتناب کرده اند ۱۹ فرد مبتلا را به سند رساندند.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۶۹۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

تاکنون ۴۹۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۵ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۶ شهر همراه خود رنگ بنفش، ۵۹ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۲۹۵ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ شهر همراه خود رنگ آبی نماد داده شدند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/