شومینه سوزی از حداکثر در قلمرو ایمنی شده کرخه


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

شومینه سوزی از حداکثر در قلمرو ایمنی شده کرخه

بر ایده بررسی ها گالن شومینه سوزی از حداکثر اجتناب کرده اند ساعت ۴ بعد اجتناب کرده اند ظهر در قلمرو ایمنی شده کرخه در حوالی شهر الوان رخ داد.

عملیات اطفای حریق {به دلیل} خشکسالی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود بزرگراه فوق العاده سخت است. برآورد اولین حدود ۱۰ هکتار است.

"<yoastmark

این پارک در ۵ کیلومتری غرب اندیمشک به همان اندازه چهارراه اهواز در شهرستان شوش قرار دارد.

این قلمرو اجتناب کرده اند شمال روستای سرخات شیخ گران قیمت آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی شدن جنوب رودخانه کرخا یکپارچه می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرف رودخانه را جنگل پوشانده است.

پس اجتناب کرده اند پیدا شدن فینال بقایای گوزن زرد ایرانی در دهه ۱۳۳۰، این قلمرو ابتدا به حیاط پشتی وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در سال ۱۳۴۹ شناخته شده به عنوان پناهگاه حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ایمنی شده تغییر شد. سپس در سال ۱۳۸۹ بخش پناهگاه به پارک سراسری ارتقاء کشف شد.

در بازتاب جنگل های روزمره خوزستان {در سراسر} دشت خوزستان ظریف بودند. با این حال امروزه این جنگل ها به رودخانه های دز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخه محدود شده است. این جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی ها کدام ممکن است قابل مقایسه با نوار باریکی رودخانه کرخه را احاطه کرده اند، تنها زیستگاه باقی مانده گوزن زرد ایرانی است.

این قلمرو شناخته شده به عنوان میراث سراسری دارای انتخاب طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری زیادی است. علاوه بر این جذاب است بدانید کدام ممکن است به همان اندازه دهه ۱۹۳۰ ۳ به همان اندازه ۵ گروه شیر ایرانی {در این} قلمرو مسکن می کردند. علاوه بر این جذاب است بدانید کدام ممکن است این پارک یکی اجتناب کرده اند زیستگاه های لاک پایین های فراتی در ایران است.

متاسفانه در سال های فعلی بر تأثیر شومینه سوزی نیمه هایی اجتناب کرده اند محافظت طبیعی این قلمرو نابود شد است. فراموش نکنیم کدام ممکن است این پارک ها میراث سراسری ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید {برای حفظ} آنها امتحان شده کنیم.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

کد خبر: ۲۶۶۰۴۷ ساعت خبر: ۱۶:۳۱

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/