آب گرفتگی معابر همراه خود آغاز ورزش سامانه بارشی


آب گرفتگی معابر همراه خود آغاز ورزش سامانه بارشی

به گزارش گلونی هشدار زرد به معنای اینجا است کدام ممکن است پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد کدام ممکن است قابل دستیابی است در سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کارهای روزمره اختلالاتی را تحمیل تنبل.

هشدار زرد رنگ برای توجه مردمان صادر می‌شود به همان اندازه بتوانند آمادگی مورد نیاز را برای مواجهه همراه خود پدیده‌ای جوی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حالت همان قدیمی به سختی عمق بیشتری دارد، داشته باشند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند به همان اندازه اگر مورد نیاز باشد تمهیداتی بیندیشند.

آب گرفتگی معابر

توضیح دادن سامانه: ورزش سامانه بارشی

زمان آغاز: جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

زمان نوک: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

نوع مخاطره: رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر کوتاه مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق تمایل مناسبت تگرگ

قلمرو تأثیر:

شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰: آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مرکزی، تهران، البرز، قزوین، سمنان، اصفهان، یزد، نیمه شمالی فارس، خوزستان، نیمه غربی کرمان، نیمه غربی خراسان رضوی،

منصفانه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱: گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران، سمنان، قم، یزد، اصفهان، کرمان، نیمه شمالی خوزستان، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری،

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲: گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، تهران، البرز، قزوین، سمنان، شمال همدان، شمال مرکزی، خراسان جنوبی.

تأثیر مخاطره: احتمال بالا برخورد کردن ناگهانی مرحله آب رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل‌ها، احتمال برخورد صاعقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش تگرگ، احتمال آب‌گرفتگی معابر بطور بومی، احتمال خیزش کوتاه مدت گردوخاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید بومی، احتمال آسیب به سازه‌های کوتاه مدت.

پیشنهاد: هشدار در هرگونه تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید محیط رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل‌ها، اجتناب اجتناب کرده اند ورزش‌های کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو، هشدار در چرای دام، عدم سم پاشی در مزارع.

شروع فعالیت سامانه بارشی
آغاز ورزش سامانه بارشی

اطلاعات هواشناسی را اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید

نوک پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید