آبی را که در آن تمام ماکارونی را پختید تخلیه کنید آیا مواد مغذی را از دست می دهد؟ : تغذیه


به طور کلی وقتی صحبت از پاستا می کنید ، آب بیشتری از آنچه نیاز دارید می جوشانید و آب باقی مانده را پس از پخت ماکارونی (حداقل در ایتالیا) تخلیه می کنید ، اما طبق برچسب تغذیه ماکارونی گندم کامل Barilla ، 100 گرم

– 45٪ RDI فسفر

– 21 درصد زایمان

– 24 درصد منیزیم

– روی 21 درصد

آیا مواد مغذی در آب دور ریخته شده از بین می روند؟ آیا ماکارونی باید در آب کافی پخته شود تا همه آن را جذب کند؟ من تا به حال نشنیده ام که کسی چنین آشپزی کند ، اما شاید.

شما چی فکر میکنید؟

دیدگاهتان را بنویسید