آبی‌ترین نقشه کرونایی کشور بعد از شروع پاندمی


جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۳:۵۲

نقشه

تهران (پانا) – وزارت بهداشت اعلام کرد رنگ نقشه کرونایی کشور آبی‌تر از قبل شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای آبی رنگ در نقشه کرونایی کشور، از ۱۸۹ شهر به ۱۹۳ شهر افزایش یافت.

بر همین اساس، تعداد شهرهای زرد رنگ نیز از ۲۵۹ به ۲۵۵ شهر کاهش یافت.

در دو هفته گذشته نقشه کرونایی کشور از رنگ قرمز و نارنجی پاک شده است.