، u فنلاند می گوید: (2018): تغذیه


به دلیل کلمات کلیدی منحصر به فرد در آدرس پستی ، این یادآوری برای کسانی است که در نظرات این پست شرکت می کنند تا پس از Reddiquette با دیگران مکالمه صادقانه و محترمانه داشته باشند.

نظرات باید فقط بر روی علم تغذیه متمرکز باشد. از بیان کلیات ، مفروضات و تناقضات ، نظریه غذا و خود قسمت خودداری کنید. جنگ های غذایی در اینجا استقبال نمی شودبه نکات خود را مدنی نگه دارید.

اجازه دهید واسطه ها از هرگونه نقض قانون مطلع شوند با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظر مشکل. فقط در صورت مخالفت یا دوست نداشتن نظر ندهید.

من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام می شود. لطفا با واسطه های این بخش فرعی تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید